MINZ vinh dự được Cục Quản lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Bộ Kinh tế Đài Loan trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo năm 2020.