Về chúng tôi

Sản phẩm và dịch vụ công ty

MINZ là một nhà lãnh đạo trong tiết kiệm sản xuất toàn cầu. Mỗi năm, hơn 10 triệu kilowatt giờ (KWH) đã được tiết kiệm cho thế giới, tương đương với việc đã trồng hơn 620.000 cây trưởng thành mỗi năm. Hỗ trợ các công ty toàn cầu giảm điện dùng cho sản xuất và chất thải, và đạt được sự cân bằng giữa nhu cầu của nhân loại chúng ta và sinh thái tự nhiên, là xuất phát điểm để MINZ phát triển các sản phẩm của hệ thống tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi tin rằng tiết kiệm năng lượng và giảm carbon phải được thực hiện đồng bộ trên toàn cầu mới có hiệu quả, vì vậy các doanh nghiệp mà chúng tôi phục vụ đã phổ cập tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Tin tức mới nhất

Tin tức doanh nghiệp

Ra khỏi vỏ
2020-10-12
MINZ vinh dự được Cục Quản lý Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ, Bộ Kinh tế Đài Loan trao tặng Giải thưởng Doanh nghiệp Sáng tạo năm 2020.

Tin tức truyền thông

MINZ has been selected as top smart factory solution providers in APAC.
2021-03-12
Smart factories setup is speeding up as the COVID pandemic is restricting experts, buyers, and owners from traveling to factories abroad. That’s why factories are now investing in automation and digitalization equipment and tools. But there lies a peculiar challenge. A smart factory has a higher space utilization rate, which leads to less space being provided for the machines. For example, in the shoe industry, PPM (pairs per m²) is emphasized along with PPH (pairs per person) for factory performance measures.

Đối tác toàn cầu của chúng tôi:

  • nike
  • puma
  • asics
  • the north face
  • new balance